Väikeste sammude suur mõte
Üks ammuloetud mõte jõudis sellel nädalal minu juurde tagasi, kui tutvustasin Telia keskastme juhtidele coachingu võlusid ja võimalusi. Lahenduskeskses lähenemises kasutatakse OSKAR-i mudelit, kus O on outcome, S on scale, K on know-how, A on affirm ja action ning R on review. Tegevuse kavandamise puhul on oluline, et inimene, kes sind oma arengu planeerimisse on kaasanud (coachee) leiaks esimese väikese sammu või muutuse, mida peaks tegema, et tulemuseni jõudmise lumepall veerema hakkaks. On leitud, et tihti on just väikesed tegevused suurte arengute alguseks. Kuna sessioonidel pöörame tähelepanu just neile tegevustele, mis hästi töötavad, siis annab see coachee´le julguse ja motivatsiooni kasutada neid tegevusi ka sessioonide-vahelisel ajal. See ongi väikeste sammude suur mõte. Või suur mõte väikestest sammudest.